• CÁC NHÓM NGÀNH PHỔ BIẾN TẠI ÚC (P1)
    CÁC NHÓM NGÀNH PHỔ BIẾN TẠI ÚC (P1)

    Tài chính luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của học sinh khi lựa chọn du học tại Úc.Theo số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Úc, có 448,800 người lao động đang làm việc trong ngành Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm tại Úc tính đến tháng 11/2018, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2013. Chính phủ Úc dự kiến số lượng việc làm trong ngành Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm sẽ còn tăng 3.2% cho đến năm 2023 (Nguồn: Australian Government - Australian Jobs). Xem thêm

  • CẬP NHẬT VISA DU HỌC CÁC NƯỚC (COVID - 19)
    CẬP NHẬT VISA DU HỌC CÁC NƯỚC (COVID - 19)

    Cập nhật chính sách Visa du học các nước Úc, Canada, Mỹ trước tình hình đại dịch COVID-19 Xem thêm